Selecteer een pagina
YD200 – Vervolgopleiding

YD200 – Vervolgopleiding

Purusha – Yoga en Reiki Purusha – Yoga Doceren Purusha – Academy Purusha – Business Opleiding Basis Yoga Alliance (200 u) YA200 – Voor wie YA200 – Opbouw YA200 – Programma YA200 – Data YA200 – Diploma YA200 – Studenten vertellen YA200 –...
YD200 – Tarieven

YD200 – Tarieven

Purusha – Yoga en Reiki Purusha – Yoga Doceren Purusha – Academy Purusha – Business Opleiding Basis Yoga Alliance (200 u) YA200 – Voor wie YA200 – Opbouw YA200 – Programma YA200 – Data YA200 – Diploma YA200 – Studenten vertellen YA200 –...
YD200 – Data

YD200 – Data

Purusha – Yoga en Reiki Purusha – Yoga Doceren Purusha – Academy Purusha – Business Opleiding Basis Yoga Alliance (200 u) YA200 – Voor wie YA200 – Opbouw YA200 – Programma YA200 – Data YA200 – Diploma YA200 – Studenten vertellen YA200 –...
YD200 – Opbouw

YD200 – Opbouw

Purusha – Yoga en Reiki Purusha – Yoga Doceren Purusha – Video Purusha – Business Opleiding Basis Yoga Alliance (200 u) YA200 – Voor wie YA200 – Opbouw YA200 – Programma YA200 – Data YA200 – Diploma YA200 – Studenten vertellen YA200 –...
YD200 – Diploma

YD200 – Diploma

Purusha – Yoga en Reiki Purusha – Yoga Doceren Purusha – Video Purusha – Business Opleiding Basis Yoga Alliance (200 u) YA200 – Voor wie YA200 – Opbouw YA200 – Programma YA200 – Data YA200 – Diploma YA200 – Studenten vertellen YA200 –...