Welkom bij het professioneel en inspirerend Purusha team

 

Het Purusha team bestaat uit zeer gekwalificeerde docenten, die opgeleid zijn in de klassieke yogatraditie.

Concreet betekent dit dat we allemaal een basisopleiding volgden van minstens vier jaar (500 contacturen of meer) volgens het programma van de Yogafederatie voor Nederlandstaligen en de Europese Yoga Unie, aangevuld door meerdere, vaak eveneens jarenlange naopleidingen in binnen- en buitenland.

Je ziet het aan deze website : we hechten veel belang aan kwaliteit en duidelijkheid.  Ook respect voor ieders uniek zijn, persoonlijke begeleiding en aanspreekbaar blijven voor onze studenten vinden we erg belangrijk.  En hoewel we gepassioneerd en professioneel met yoga bezig zijn, houden we ook van plezier maken !

Samenwerken is verrijken en op regelmatige basis doen we beroep op gastdocenten.  Zo hebben we alvast  een klassieke ashtanga yogasessie voor je voorzien (Paul Whelan), een mantra meditatie (Nuria Vinyals), een lezing door een gediplomeerde diëtiste en een aantal inspirerende yogasessies gegeven door bij ons afgestudeerde assistenten.

Hier alvast een korte kennismaking met enkele Purusha docenten :

Hoofddocente Greet De Pauw

 

Het is een voorrecht dat ik van mijn grote passie – yoga – gaandeweg mijn beroep kon maken.

Mijn yogadiploma in de traditie van Krishnamacharya behaalde ik bij Frans Moors in  Luik, 2001-2005. Dit dipoma wordt erkend door de Europese Yoga Unie, de Yogafederatie voor Nederlandstaligen in België (YFN) en de Fédération Belge d’Hébertisme et de Yoga.

Daarnaast ben ik gediplomeerd vedic chanting docente (opleiding Krishnamacharya Yoga Mandiram, 2007-2009) en behaalde ik een post-graduate diploma in yoga therapie (opleiding Dr. N. Chandrasekaran, 2015-2018).

En verder … bespaar ik je de lijst van mijn vele jarenlange na-opleidingen sinds het behalen van mijn basis-yogadiploma.

Je bent van harte welkom bij mij voor een verkennend welkomstgesprek. We kunnen dan samen kijken of onze opleiding beantwoordt aan je verwachtingen. Het is voor jou eveneens een goede gelegenheid om kennis te maken met onze mooie yogazaal en het lesmateriaal dat we ter beschikking stellen.

Greet De Pauw - Hoofddocente Purusha yoga
Marc Lambotte - Co-docent Purusha yoga

Co-docent Marc Lambotte

 

Ik heb een diploma onderwijzer met optie lichamelijke opvoeding en gaf ook jarenlang les aan de KU Leuven.

Als Bloso initiator gaf ik opleiding aan zowel jongeren als volwassenen.

Lesgeven is iets dat ik bijzonder graag doe.

In de yogadocentenopleiding doceer ik het vak anatomie.

Copyright Purusha bv