Welkom bij het professioneel en inspirerend Purusha team

 

Het Purusha team bestaat uit zeer gekwalificeerde docenten, die opgeleid zijn in de klassieke yogatraditie.

Concreet betekent dit dat we allemaal een basisopleiding volgden van minstens vier jaar (500 contacturen of meer) volgens het programma van de Yogafederatie voor Nederlandstaligen en de Europese Yoga Unie, aangevuld door meerdere, vaak eveneens jarenlange naopleidingen in binnen- en buitenland.

Je ziet het aan deze website : we hechten veel belang aan kwaliteit en duidelijkheid.  Ook respect voor ieders uniek zijn, persoonlijke begeleiding en aanspreekbaar blijven voor onze studenten vinden we erg belangrijk.  En hoewel we gepassioneerd en professioneel met yoga bezig zijn, houden we ook van plezier maken !

Samenwerken is verrijken en op regelmatige basis doen we beroep op gastdocenten.  Zo hebben we alvast  een klassieke ashtanga yogasessie voor je voorzien (Paul Whelan), een mantra meditatie (Nuria Vinyals), een lezing door een gediplomeerde diëtiste en een aantal inspirerende yogasessies gegeven door bij ons afgestudeerde assistenten.

Hier alvast een korte kennismaking met enkele Purusha docenten :

Hoofddocente Greet De Pauw

 

Het is een voorrecht dat ik van mijn grote passie – yoga – gaandeweg mijn beroep kon maken.

Mijn yogadiploma in de traditie van Krishnamacharya behaalde ik bij Frans Moors in  Luik, 2001-2005. Dit dipoma wordt erkend door de Europese Yoga Unie, de Yogafederatie voor Nederlandstaligen in België (YFN) en de Fédération Belge d’Hébertisme et de Yoga.

Daarnaast ben ik gediplomeerd vedic chanting docente (opleiding Krishnamacharya Yoga Mandiram, 2007-2009) en behaalde ik een post-graduate diploma in yoga therapie (opleiding Dr. N. Chandrasekaran, 2015-2018).

En verder … bespaar ik je de lijst van mijn vele jarenlange na-opleidingen sinds het behalen van mijn basis-yogadiploma.

Je bent van harte welkom bij mij voor een verkennend welkomstgesprek. We kunnen dan samen kijken of onze opleiding beantwoordt aan je verwachtingen. Het is voor jou eveneens een goede gelegenheid om kennis te maken met onze mooie yogazaal en het lesmateriaal dat we ter beschikking stellen.

Greet De Pauw - Hoofddocente Purusha yoga
Marc Lambotte - Co-docent Purusha yoga

Docent Marc Lambotte

 

Ik heb een diploma onderwijzer met optie lichamelijke opvoeding en gaf ook jarenlang les aan de KU Leuven.

Als Bloso initiator gaf ik opleiding aan zowel jongeren als volwassenen.

Lesgeven is iets dat ik bijzonder graag doe.

In de yogadocentenopleiding doceer ik het vak anatomie.

Docente Marleen Lemmens

 

Na een opleiding van kinderyogadocente voelde ik dat ik meer over yoga wilde weten. Ik volgde de yogadocentenopleiding bij Purusha van 2014 tot en met 2019.

De opleiding was voor mij in de eerste plaats een pad van zelfontwikkeling. Ondertussen is Yoga voor mij een levenswijze. Ik was een introverte persoonlijkheid, yoga helpt me om mezelf te tonen. Naast yoga heb ik verschillende opleidingen gevolgd voor zelfontplooiing.

Tijdens de opleiding ben ik geraakt door de passie waarmee Greet haar kennis en wijsheid overbracht. Yoga is mijn passie geworden en geeft me dagelijks groeikansen.

Ik ben op dit ogenblik yogadocente te Brugge.

Het yogapad is een oneindig pad, je kan steeds verdiepen, vandaar dat ik gekozen heb om te assisteren bij de docentenopleidingen die Greet nu geeft.

Greet De Pauw - Hoofddocente Purusha yoga
Greet De Pauw - Hoofddocente Purusha yoga

Docente Sandy van den Bogaert

 

Waar mijn yogadocentenopleiding aanvankelijk startte als een persoonlijk project, om mijn eigen yogapraktijk uit te breiden, kreeg ik steeds vaker de vraag om zelf yogales te geven. 

Zo geef ik sinds 2015 yogalessen en doceer ook in de yogadocentenopleidingen bij Purusha. 

Yoga heeft mij geleerd bewuster in het leven te staan, bewuster om te gaan met mijn grenzen en om dichter bij mijzelf te blijven. Via mijn yogalessen tracht ik dit door te geven.

Docente Susy Vandesande

 

Met veel plezier assisteer ik Greet tijdens de yoga opleidingen. Ik geef er yogasessies die aansluiten bij de theorie die net gegeven is, of doceer bij gelegenheid een onderdeel theorie.  De aspirant yogadocenten kunnen steeds uitleg aan me vragen over alles wat er in de opleiding aan bod komt.

Ik werk als leerkracht op een school voor buitengewoon onderwijs type 2 in opleidingsvorm 1, bij jongeren tussen 13 en 21 jaar met een verstandelijke beperking.

Daar geef ik in atelierwerking yoga op maat in de vorm van groepssessies met individuele aanpassingen en met gebruik van hulpmiddelen. Er wordt rekening gehouden met het cognitieve, motorische, psychomotorische en emotionele functioneren van deze jongeren. Vanuit verbinding met elkaar de verbinding met zichzelf stimuleren en opbouwen, zodat zij meer in harmonie komen met zichzelf.

In de klas geef ik stress reducerende relaxatietechnieken die bedoeld zijn om in dagelijkse situaties te gebruiken. Het verhogen van de levenskwaliteit van de leerling staat centraal

Marc Lambotte - Co-docent Purusha yoga
Marc Lambotte - Co-docent Purusha yoga

Docente Els Vermeir

 

Ik ben Els, life-coach en yogadocent bij bMOREyou

De yogadocentenopleiding die ik zelf volgde bij Purusha (2017-2021), heeft mij uitgenodigd om verder te kijken dan mijn yogapraktijk, het fysische en individuele beleving.

Door het bestuderen van zowel de klassieke yogafilosofie als de meer technische kant van yoga, leerde ik beter te connecteren met mezelf, duidelijker mijn grenzen aan te geven en scherpere keuzes te maken in mijn leven en werk. Vandaag geeft het mij telkens weer de kracht en zelfvertrouwen om te durven kijken naar wie ik echt ben.

Het volgen van deze opleiding had initieel niet de bedoeling om zelf yogales te gaan geven, maar ik doe het vandaag met superveel plezier. Anderen meenemen op het pad van zelfontdekking en continue groei, is mijn passie. Ik ben dan ook blij om samen met Greet en de andere docenten, de cursisten te stimuleren naar nieuwe ontdekkingen en inzichten op hun yogapad.

.