Diploma en vereisten – Yogadocent(e) 200 uur

Aan het einde van de Basisopleiding wordt een diploma verstrekt uur dat erkend is door de Yoga Alliance voor 200 uur.

Voor het behalen van dit diploma zijn nodig :

  • Een oprechte interesse in yoga
  • Gevoel voor humor (we lachen veel tijdens deze opleiding)
  • Een respectvol gedrag naar de andere deelnemers en de lesgever(s) toe, een toekomstig yogadocent waardig
  • Regelmatige deelname aan de weekends (minstens 85 % aanwezigheid in de lessen)
  • Het maken en tijdig inleveren van de (huis)taken
  • Het volgen van minstens drie privésessies met mentor of andere docent + verslagje inleveren
  • Het bijwonen en observeren van minstens vijf yogasessies bij een docent van keuze + verslag inleveren
  • Met succes minstens één volledige yogasessie geven aan de groep
  • Het bijwonen van de eindstage en slagen in de eindopdracht