Intern reglement van toepassing op de opleidingsactiviteiten van Purusha bv.

Art. 1. Het engagement

De deelnemer engageert zich om data en de uurregeling van de lessen te respecteren en treft de nodige regelingen om op de aangekondigde data en begintijd aanwezig te zijn.  Hij/zij tekent elke aanwezige dag het aanwezigheidsregister.

Art. 2. Afwezigheid

De deelnemer engageert zich de lesgever minstens een week van tevoren te informeren van elke afwezigheid, indien de situatie dit toelaat.  Bij onverwachte afwezigheid laat hij/zij iets weten zodra dit mogelijk is.

Art. 3. Leerplatform en verstrekte notities

De deelnemer engageert zich om alle notities en yogasessies die verstrekt worden uitsluitend voor eigen gebruik te houden en niet te kopiëren of door te geven aan derden.  Voor deze opleiding werd bewust de keuze gemaakt om uitgebreid notities ter beschikking te stellen van de deelnemers i.p.v. de leerstof enkel mondeling door te geven zoals dat vaak gebeurt in de Indische yogatraditie.  De delen waar de deelnemer wel persoonlijk notities dient te nemen worden duidelijk aangegeven.

Alle uitgedeelde notities, taken en yogasessies zijn inbegrepen in het cursusgeld en worden ter beschikking van de deelnemer gesteld via het leerplatform.  Indien de deelnemer mee volgt op papier, dienen deze notities en sessies voor aanvang van het weekend of de stage afgedrukt  en meegebracht te worden.  Wanneer je liever opteert voor digitaal, is het mogelijk om mee te volgen op een eigen laptop.  Hiervoor zijn in de yogaruimte stopcontacten voorzien.

Er dienen geen bijkomende boeken aangeschaft te worden voor de opleiding.

Het leerplatform staat ter beschikking van de deelnemer voor de duur van het cursusjaar waarvoor de deelnemer geldig ingeschreven is.

Het is niet toegelaten tijdens de cursus audiovisuele opnames te maken.

Art. 4. Voorwaarden voor het behalen van het einddiploma

De deelnemer woont minimum 85% van de lessen en de zomerstages bij, met uitzondering van buitengewone omstandigheden in overleg met de lesgever.

De deelnemer maakt alle huistaken en het eindwerk binnen de gevraagde termijnen:

 • Alle huistaken van het eerste jaar van de opleiding dienen gemaakt en overhandigd te zijn voor het begin van het tweede jaar;
 • Alle taken van het tweede jaar dienen gemaakt en overhandigd te zijn voor de start van het derde jaar;
 • Alle taken van het derde jaar dienen gemaakt en overhandigd te zijn voor de start van het vierde jaar; preberite oceno
 • Het eindwerk wordt ingeleverd bij de start van het vierde jaar.

Het niet respecteren van deze clausules betekent dat de deelnemer geen volledige opleiding volgt en het statuut krijgt van ‘vrije leerling’.  Een vrije leerling is niet gebonden om de taken te maken,  yogasessies te geven tijdens de opleiding en deel te nemen aan de eind-evaluatie-stage.  Na afloop van de volledige opleiding kan de vrije leerling op verzoek een certificaat van deelname bekomen, maar hij/zij heeft geen recht op het volwaardige diploma van yogadocent.  Hij/zij dient niettemin minstens 85% van de lessen en stages bij te wonen en het volledige lesgeld te betalen.  Er worden geen deeltijdse aanwezigheidscertificaten uitgereikt.

Voor het behalen van het volwaardige diploma van yogadocent, dient de deelnemer te slagen in het eindexamen.  Dit wordt afgenomen tijdens de zomerstage van het vierde jaar.  Hiervoor dient de deelnemer gedurende de hele zomerstage aanwezig te zijn.

Art. 5. De organisatie

Het gebruik van de yogazaal en bijkomende ruimtes waarin de theorie- en praktijklessen gegeven worden, is inbegrepen in het cursusgeld, eveneens als het gebruik van alle stoelen, tafeltjes, yogamatjes, kussens en meditatiebankjes die vrij te gebruiken zijn tijdens de lessen.

Aan de deelnemers van de opleiding wordt gevraagd om actief mee te helpen aan de voorbereiding van de lesruimte (hetzij het zetten van de tafeltjes en de stoelen, hetzij het wegzetten ervan voor de yogasessies).  Het is dus aangeraden om even van tevoren aanwezig te zijn voor de aanvang van de theorie- en de praktijklessen zodat deze stipt op tijd kunnen beginnen.

Deze opleiding voorziet geen maaltijden of overnachting.  Het is evenwel mogelijk om iets op te warmen in het keukentje of een broodje te gaan halen in Buggenhout centrum.

Er wordt niet gegeten in de yogazaal zelf zodat de ruimte schoon blijft voor de yogasessies, en met uitzondering van gewoon water in een gesloten flesje, worden er geen dranken meegenomen in de yogazaal.   Alle zakken, matjes en andere persoonlijke bezittingen kunnen gezet worden in de aangeduide ruimte en kunnen, indien gewenst, daar gelaten worden gedurende de hele duur van een yogaweekend of de zomerstage.  ’s Avonds wordt het yogagedeelte afgesloten en er komen geen andere bezoekers. Purusha bv is niet aansprakelijk voor gebeurlijke diefstallen.

Koffie, thee en snacks worden vrij aangeboden door Purusha.  Daarnaast is het altijd fijn wanneer er door de deelnemers af en toe iets meegebracht wordt om te delen met de anderen.

Art. 6. De persoonlijke yogapraktijk

De deelnemer engageert zich om naar beste vermogen dagelijks zijn/haar yogasessie te doen.  Deze yogapraktijk is persoonlijk en aanvullend bij de eventuele groepslessen of privé-lessen yoga die de deelnemer bij Purusha of elders volgt en die wij overigens sterk aanraden.

Idealiter behoort de yogadocent van de deelnemer tot deze yogatraditie, maar wij respecteren andere yogastijlen en –scholen.

Art. 7. Communicatie en relatie met de anderen

Zowel voor de lesgever als voor de deelnemers gebeurt de communicatie en de omgang met de anderen in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect en een streven naar evenwicht en harmonie, ongeacht de nationaliteit, etnische origine, culturele aspecten of religieuze overtuigingen.

De deelnemer kan de lesgever per email contacteren.

Er wordt aan de deelnemers gevraagd om de gegevens van de anderen niet door te geven aan derden en hun email adressen ook niet te gebruiken om banale info, grappen of hoaxmails door te sturen.

Art. 8. De inschrijving

De inschrijving voor de opleiding is geldig wanneer het totale persoonlijk dossier van de deelnemer vervolledigd is.  Dit bevat de volgende administratieve stukken :

 • Het volledig ingevulde on line inschrijvingsformulier
 • De fiche met persoonlijke gegevens die ten laatste ondertekend afgegeven moet worden tijdens de eerste les van het cursusjaar. Deze fiche kan hier afgedrukt worden.
 • Het vereffenen van het cursusgeld, wat kan voor het hele jaar ineens (dan geniet de deelnemer een korting van 10%) of door het vereffenen van de drie betalingstermijnen indien gekozen werd voor een gespreide betaling, nl.
  • Het voorschot bij inschrijving
  • De helft van het resterende saldo voor 15 maart van het cursusjaar
  • Het saldo voor 15 mei van het cursusjaar

Purusha engageert zich ertoe de volgende cursusjaren van eenzelfde opleidingscyclus aan ongeveer hetzelfde tarief aan te bieden.  Kleine schommelingen die te maken hebben met een licht gewijzigd aantal uren kunnen voorkomen.  Purusha informeert de deelnemer hiervan dan tijdig.

Art. 9. Respecteren van het intern reglement

Alle deelnemers engageren zich om het intern reglement te respecteren. Bij niet-naleving van dit engagement, kan de deelnemer een sanctie opgelegd worden, gaande van een verwittiging tot en met het ontzeggen van de deelname aan de cursus zonder dat Purusha bv daarbij enige retributie verschuldigd is.