Persoonlijke infofiche opleidingen

(afdrukken en ten laatste tijdens de eerste les van het cursusjaar bezorgen)

 

 

NAAM : ……………………………………………………………….    

Voornaam : ………………………..…………..

Geboortedatum : ………………………………………………….………

Geslacht  :  O  Man               O   Vrouw            O   X

Beroep : ……………………………………………………………………….

Opleidingen buiten yoga (geef een korte opsomming van de studies en/of andere opleidingen)

.

.

.

Yoga opleidingen of yoga ervaringen  (cursus, stage, enz.)

.

.

.

Volg je momenteel één of meerdere yogalessen ?      O   Groepsles         O   Individueel

Andere : ……………………………………………………………………………   Leraar : ……………………………………………….

Leg in enkele woorden je motivatie uit en/of de reden waarom je je inschreef in deze school :

.

.

.

Gezondheid – Leg kort je antecedenten uit en/of huidige gezondheidsproblemen die relevant zijn voor de praktijk van yoga.

.

.

.

Hoe of via wie ben je op de hoogte gebracht van deze opleiding ?

.

Ik bevestig dat mijn medische, lichamelijke en mentale toestand toelaten om yoga te beoefenen en te bestuderen in alle gangbare werkvormen en dat ik de lesgevers onverwijld op de hoogte zal brengen wanneer zich hierin een wijziging zou voordoen.

Te contacteren persoon (naam en telefoonnummer) in geval van urgentie:

.

Gedaan te ……………………………….. (locatie) op …………………………….. (datum)

Handtekening